Formål

Psykoterapeutuddannelsen – Den eksistentielle indstilling – henvender sig til uddannede psykoterapeuter, psykologer, coaches og beslægtede faggrupper.

Den eksistentielle tilgang til psykoterapi repræsenterer et engageret verdensrelationelt perspektiv, som er unikt og inkluderende, og som har til formål at bibringe deltagerne muligheden for udvikling af en udpræget bevidst og personlig forvaltning af kompleksiteten i terapeutisk arbejde.

Psykoterapeutuddannelse har til formål at udvide deltagernes primære referencerammer og deres praktiske terapeutiske kompetencer. Forløbet er tilrettelagt således, at det giver deltagerne en grundig  indføring i den eksistentielle tilgangs teoretiske fundament samtidig med at kompetencerne demonstreres og trænes gennem praktiske øvelser.

Dit mulige faglige og personlige udbytte af psykoterapeutuddannelsen

 • Erkendelse af de eksistentielle grundvilkår som tilværelsesdynamik
 • Implementering af både-og-modus i forhold til flertydigheden i tilværelsesdilemmaer, paradokser og modsætninger.
 • Forståelse af mennesket som kropsliggjort bevidsthed.
 • Skærpet opmærksomhed på, hvordan mennesket afleder sig selv i forhold til eksistentiel angst og usikkerhed.
 • Udvikling af evnen til selvrefleksion og implementering af dette i klient-terapeut-relationen.
 • Udvikling af specifikke interventionsformer, som skærper klientens evne til refleksion, sansning og selvaccept.
 • Skærpelse af den fænomenologiske arbejdsmåde.
 • Skærpet opmærksomhed på egne forudindtagelser, fordomme, handlemåder, værdier og verdensbilleder med henblik på forebyggelse af bias.
 • Indsigt i hvordan personlige, sociale, kulturelle og globale forhold spiller ind på menneskets oplevelse af gensidighed med verdenen.
 • Øget evne til åbenhed og transparens.
 • Øget bevidsthed om egne personlige og faglige muligheder.
 • Øget evne til fleksibelt at bevæge sig mellem det specifikke og det generelle, det subjektive og det objektive.
 • Udvikling af faglig identitet.
 • Udvidelse af netværk.

Læs mere om de praktiske informationer omkring uddannelsen.