Modulbeskrivelse

Uddannelsen – Den eksistentielle indstilling – er opbygget i 6 moduler. Nedenfor ses en modulbeskrivelse og information om underviseren og datoerne.

Modul 1 – 23. – 24. februar

Underviser: Vibeke Dyhrcrone

Modulbeskrivelse: Mennesket i en eksistentiel forståelse.
Den eksistentielle tilgang til psykoterapi.

På dette modul bliver du introduceret til nogle af de eksistensfilosoffer og eksistentielle psykologer/psykoterapeuter, som især har betydning for eksistentiel terapi. Du får indsigt i begrebet “eksistens” samt i den fænomenologiske metode. Modulet vil ligeledes omfatte en præsentation af den eksistentielle terapeuts særlige kompetencer med fokus på fænomenologisk udforskning, refleksion og dialog.

Fokus punkter:

 • De eksistentielle principper og ultimative anliggender som livsdynamik
 • Dilemmaer, polariteter, spændinger og konflikter
 • Fænomenologi
 • Den eksistentielle terapeuts særlige kompetencer

Modul 2 – 16. -17. marts

Underviser: Psykolog Ulla Giersing

Modulbeskrivelse: Supervision på klientarbejde

Med udgangspunkt i overvejelse over en eksistentiel tilgang i arbejdet såvel som i livet, vil jeg supervisere deltagerne på “klientsager” samt på konkrete faglige tematikker. Endvidere er der mulighed for supervision på enkeltstående personlige problemstillinger. Undervejs vil jeg perspektivere de teoretiske overvejelser og eksistentielle begreber, som vokser ud af supervisionsarbejdet, således, at vi sætter fokus på både eksistentiel terapi og på supervisionsdelen. Ligheder og forskelle imellem disse to arbejdsformer drøftes uden at der undervises direkte supervisionsmetode. På dette modul vil der indgå enkelte øvelser, hvor deltagerne får mulighed for belyse aspekter ved den eksistentielle tilgang.

Fokus punkter:

 • Dialog & refleksion
 • Eksistentielle tematikker
 • Klientsager
 • Positionering
 • Personligt arbejde

Modul 3 – 6. -7. april

Underviser: Psykoterapeut mpf Vibeke Dyhrcrone

Modulbeskrivelse: Følelser i fokus

Vores følelsesliv er et indre navigationssystem, som hjælper os med at finde retning i vores liv og at forbinde os til andre i meningsfulde relationer. Imidlertid kan følelser også skabe vanskeligheder for os. Ofte har vi ikke indsigt i vore egne sårbarheder og følelsesmæssige reaktioner, og vi reagerer sommetider på måder, der afholder os fra det, vi dybest set længes efter og har brug for.

På dette modul får du en øget forståelse for “følelsernes natur”, hvordan vi differentiere emotionelle udtryk og hvordan vi møder dem mere bevidst i os selv og i andre. Gennem en skærpet opmærksom på måden vi “processer” vore følelser på, bliver vi bedre til at  genkende dybereliggende følelser og behov, at udtrykke dem og måske transformere dem. Vi ser på betydningen af at kunne regulere sine følelser, at kunne reflektere over dem og derved øge oplevelsen af tryghed og meningsfuldhed. Modulet trækker bl.a. på nyere emotionsteori og Emotions-Fokuseret terapi.

Fokus punkter:

 • Differentiering af følelser
 • Primære og sekundære følelser
 • Kropslige sansninger
 • Fænomenologi
 • Meningsdannelse

Modul 4 – 27. – 28. april

Underviser: Dr. Anders Dræby

Modulbeskrivelse: Krise, tab og forandring i et eksistentielt perspektiv

På dette modul kigger vi tematisk på, hvad en “eksistentiel krise” er og hvordan den opstår. Vi fordyber os i begrebet “grænsesituationer” og menneskets oplevelse af afmagt og fortabthed. Ligeledes ser vi på, hvilke risici, der er i spil, når mennesker rammes af fortvivlelse, meningsløshed, dødsangst, manglende selvaccept og oplevelse af fastlåsning. Hvordan reagerer det moderne menneske i vor kulturkreds, når krisen rammer? Er vi i vores del af verdenen blevet mere sårbare overfor kriser og kontroltab?

Hvordan kan vi, som terapeuter, møde mennesker, som er hårdt ramt af livet og inspirere mod, håb og tro? Vi ser i denne forbindelse på, “eksistentiel krise” som potentiel åbning til transformation – til øget selvaccept, livfuldhed og væren. I undersøgelsen af begrebet “eksistentiel krise” inddrages hovednavne inden for eksistensfilosofi og eksistentiel terapi blandt andre Karl Jasper, Carl Jung, Søren Kierkegaard, Emmy van Deurzen og Victor Frankl.

Fokus punkter:

 • Eksistentielle grundvilkår og grænsesituationer
 • Eksistentiel angst
 • Selvaccept
 • Transformation
 • Mod

Modul 5 – 18. – 19. maj

Underviser: Psykoterapeut mpf Vibeke Dyhrcrone

Modulbeskrivelse: Selv, identitet, forbundethed og spiritualitet

Hvem er jeg? er et af livets store spørgsmål, som hos de fleste af os enten ligger som en grundtone i livet eller i perioder vækker usikkerhed, tvivl, utryghed og følelse af fremmedgjorthed. Livet ses i et eksistentielt perspektiv som en fortløbende forandringsproces, og derfor giver det ikke mening at tale om, at vi som mennesker forbliver de samme fra fødsels til død. Vi kastes ind i verden med alt det, vi ikke kan vælge: krop, gener, biologi etc. og vi “lander” i familie, samfund, kulturer, som vi helle ikke selv har valgt. I spandet mellem fødsel og død har vi imidlertid indflydelse på vores tilværelsen – gennem vore valg, vores indstilling og værdier. Vores tid er, som mange sociologer, filosoffer og psykologer m.fl. har påpeget det, flydende.

I modsætning til tidligere, hvor tradition og kultur magtfuldt definerede vores identitet,  er identitetsbegrebet nu langt mere åbent og kan på mange måder anskues mere som proces end struktur. Det giver frihed, men også angst. På dette modul fordyber vi os i begreberne “selv”, identitet, “forbundethed” og “spiritualitet”. Hvilken rolle spiller disse store spørgsmål i menneskets opfattelse af sig selv som individ, som relationelt væsen og som verdensborger?

Fokus punkter:

 • Identitet og individualisme
 • Værdier
 • “Selvfortælling”
 • Integritet og autenticitet
 • Adskilthed og forbundethed

Modul 6 – 8.-9. juni

Underviser: Psykoterapeut mpf Vibeke Dyhrcrone

Modulbeskrivelse: Den eksistentielle indstilling.
Evaluering & afslutning

På uddannelsens sidste modul reflekterer vi over forløbet og fordyber os i, hvilken betydning det har haft for hver især af os. Hvad står frem for os – hvilke perspektiver har det åbnet for os – eller det modsatte.

Deltagerne får gennem små dialoger mulighed for at hjælpe hinanden i denne “undersøgelsesproces”, således at der stilles skarpt på, hvordan vi positionerer os som eksistentielle terapeuter. Vi kaster et fremadrettet blik på, hvordan denne forholde måde til klientarbejde og til tilværelsen generelt kan få af betydninger for os. I denne “udforskning” benytter vi os af de lærte “kompetencer”: den særlige type dialog, som er kendetegnende for eksistentiel terapi.

Modulet afsluttes med en lille “fejring”, hvor under deltagerne modtager et uddannelsesbevis.

For ydeligere modulbeskrivelse samt praktiske informationer se mere her