Hvor og hvornår

Sted for den psykoterapeutiske uddannelse:

Kronprinsessegade 40, 1306 København K

Undervisningstid:

9:30 – 16:00

Deltager antal:

8 – 12

Pris:

Se mere under Praktisk

Tilmelding:

vibekedyhrcrone@gmail.com

Undervisningsform:

Uddannelsen forløber over 6 weekendmoduler:

Modul 1 / 23.-24. februar Mennesket i en eksistentiel forståelse.

Modul 2 / 16.-17 marts Supervision på eksistentiel grundlag.

Modul 3 / 6.-7. april Følelser i fokus.

Modul 4 / 27.-28. april Krise, tab og forandring.

Modul 5 / 18.-19. maj Selv, identitet, forbundethed

Modul 6 / 15.-16. juni Den eksistentielle indstilling. Terapeutens positionering. Evaluering & afslutning.

Hver undervisningsgang indledes almindeligvis med en lille “nærværsøvelse” fulgt af en “Her & nu runde”, hvor deltagerne får mulighed for at sætte ord på følelser og tanker og refleksioner, som fylder her og nu. Runden giver deltagerne mulighed for at øve selvopmærksomhed, personligt arbejde og at træne den dialogiske, oplevelsesorienterede form. Deltagerne forventes at byde ind med personligt stof med respekt for personlige grænser.

Undervisningen for den psykoterapeutiske uddannelse veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser i plenum eller i mindre grupper.

Der undervises kl 9:30 – 16:00. Der vil være indlagt små pauser samt 1 time frokostpause.

I forbindelse med hvert undervisningsmodul for den får du tilsendt link, således, at du selv kan downloade undervisningsmateriale: PP kopier o.l..

Litteratur, som du forventes at læse, finder du listet op under Bibliotek.

Litteraturen gennemgås ikke i undervisningen.

I Bibliotek vil du også løbende kunne finde forslag og links til f.eks. artikler, titler på faglitteratur og romaner, små filmklip o.l..