Efteruddannelse for psykoterapeuter

DEN EKSISTENTIELLE INDSTILLING er en efteruddannelse for psykoterapeuter
og andre beslægtede faggrupper.

Hovedtemaerne er:

  • Lær at møde mennesker dér, hvor de er.
  • Lær at hjælpe dine klienter med at navigere i tilværelsens grundvilkår, dilemmaer og kriser gennem dialog, refleksion og empatisk bevidsthed.

Efteruddannelsen består af 12 undervisningsdage fordelt på 6 weekend-moduler.

Læs introduktionen til efteruddannelsen her.

Uddannelsesstart februar 2019.

Det handler om menneskesyn

Med efteruddannelse for psykoterapeuter ”Den eksistentielle efteruddannelse”, lærer du at møde mennesker, der hvor de er. Der er ikke tale om en specifik metode, men om et menneskesyn og livsholdning, som frem for alt favner forskellighed og kompleksitet på tværs af alle de kategorier og skæl, som vi mennesker ofte møder vore medmennesker med.

At være i stand til at møde mennesker uden at være farvet af sine egne fordomme, forudindtagethed, fantasier og forestillinger forudsætter, at man interesserer sig for, hvad det vil sige at være menneske. At man mestrer kunsten at forholde sig åbent, nysgerrigt og undrende til menneskelighed. 

De bedste forudsætninger for psykoterapeuten

Grundlaget for en sådan åben og inkluderende holdning er, at man er modnet som medmennesker gennem livserfaring og selvindsigt og en passioneret interesse for livet i al sin mangfoldige modsætningsfuldhed og uforudsigelighed.

Psykoterapeuten, som har udviklet disse egenskaber har de bedste forudsætninger for at kunne møde mennesker i alle former for livsstadier og livssituationer. Den eksistentielle terapeut har indsigt i, hvordan vi som  mennesker alle kæmper for at få et godt liv og gør vores bedste for at indrette os med de eksistentielle grundvilkår, som er vores fælles skæbne:

Vi møder alle livets ultimative spørgsmål om Død, Frihed, Isolation og Meningsløshed. Uanset, hvordan vi bevæger os gennem livet fortjener vi respekt, fordi vi gør, hvad vi magter.

Sommetider har vi brug for at blive mere bevidste om:

  • vores muligheder og begrænsninger
  • vores mere eller mindre bevidste valg,
  • vores verdensbilleder, som kan enten motivere eller begrænse os
  • vores accept af vores egen og andres menneskelighed.

Som de uperfekte væsner vi er, er vi alle fulde af modsætninger, af frygt, tvivl, misundelse, skyld og skam, længsel, behov for tilknytning, tryghed, kærlighed og selvstændighedstrang.

Bedre forståelse af os selv og andre

Den eksistentielt indstillede terapeut kan kunsten at adressere menneskelighed i alle dens udtryk, og fremfor alt kan terapeuten gennem sit engagerede nærvær inspirere refleksion og derved åbne vejen til dybereliggende værdier og behov og til de umaskerede følelser. En sådan tilgang hjælper klienten til en bedre forståelse af sig selv og andre og ikke mindst til en bevidsthed om, at vi som mennesker har valg.

Gennem disse valg har vi mulighed for at påvirke vores gang på jorden, selv dér, hvor alle muligheder synes udtømte. Accept er måske det sværeste og det vigtigste valg, vi mennesker kan tage, og måske det valg, som kan give os den dybeste oplevelse af livsfylde.